Polski przekład Trzeciego Testamentu
(coto jest Trzeci Testament)

 
 

 

 
  ze względu na olbrzymią objętość tekstów zródłowych, zdecydowaliśmy się nie czekać aż wszystko zostanie po przełożeniu na język polski w pełni zredagowane, ale sukcesywnie zamieszczamy przetłumaczony tekst, dostarczając w ten sposób możliwie niezwłocznie pełną informację.